Παρακαλούμε εγκαταστήστε το Flash και ανοίξτε την Javascript.

Διπλώματα

uk Αγγλικά

University of CAMBRIDGE

 • P.E.T. Preliminary English test
 • F.C.E. First Certificate in English
 • C.A.E. Certificate of Advanced English
 • C.P.E. Cetrificate of Proficiency in English
Κρατικα Πτυχία Γλωσσομάθειας
Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2
usa University of MICHIGAN
 • Certificate of Competency in English (ECCE)
 • Advanced level Certificate (ALCE)
 • Certificate of Proficiency in English (ECPE)
Κρατικα Πτυχία Γλωσσομάθειας
Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2
 • Πιστοποιητικά για εισαγωγή στα Πανεπιστήμια
TOEFL, TOEIC, GRE, IELTS
germany Γερμανικά
Institut GOETHE
 • Zertifikat B1
 • Zertifikat B2
 • Zertifikat C1
 • Prϋfung Wirtschaftsdeutsch
 • KLEINES Deutsces Sprachdiplom
 • GROSSES Deutsces Sprachdiplom
Κρατικα Πτυχία Γλωσσομάθειας
Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2
france Γαλλικά
Institut FRANCAIS
 • D.E.L.F. A1, A2, B1, B2
 • D.A.L.F. C1, C2
 • SORBONNE I, II
Κρατικα Πτυχία Γλωσσομάθειας
Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2
italy Ιταλικά
University of PERUGIA
 • CELI 1 / CELI 2 / CELI 3 / CELI 4 / CELI 5
Κρατικα Πτυχία Γλωσσομάθειας
Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2
spain Ισπανικά
Institut CERVANTES
 • INICIAL
 • INTERMEDIO
 • SUPERIOR
Κρατικα Πτυχία Γλωσσομάθειας
Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2
china Κινέζικα
 • HSK Elementary
 • HSK Intermediate
 • HSK Advanced
Κρατικα Πτυχία Γλωσσομάθειας
Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2
banner