Παρακαλούμε εγκαταστήστε το Flash και ανοίξτε την Javascript.

Σύγχρονες Μέθοδοι Διδασκαλίας

  • Τα Virtual Reality μαθήματα (ζωντανεύουν οι ήρωες των βιβλίων και βρίσκονται σε αλληλεπίδραση με τους μαθητές),
  • οι ασκήσεις με multimedia (για εμπέδωση γραμματικής και λεξιλογίου),
  • το εργαστήρι γλώσσας (για βελτίωση προφορικού λόγου),
  • τα πακέτα σημειώσεων,
  • η δανειστική βιβλιοθήκη,
  • τα επιβραβευτικά κίνητρα
αναβαθμίζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης.
banner