Παρακαλούμε εγκαταστήστε το Flash και ανοίξτε την Javascript.

Αντιστοιχία ηλικίας - ξένης γλώσσας

Σας παραθέτουμε την αντιστοιχία που πρέπει να υπάρχει μεταξύ τάξεων Ελληνικού σχολείου, Αγγλικών και Δεύτερης Ξένης Γλώσσας.

Αυτός ο πίνακας είναι το αποτέλεσμα πείρας πολλών ετών όπου είδαμε μαθητές μας να καταρρέουν κάτω από την πίεση εξετάσεων δύο διπλωμάτων την ίδια εξεταστική περίοδο, να μειώνεται η βαθμολογία τους στο ελληνικό σχολείο ή η πιθανότητα επιτυχίας στα διπλώματα κι ακόμα να μην λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις κ.λ.π. Στόχος του χρονοδιαγράμματος είναι :

  • Α. Ο μαθητής βγαίνει στην αγορά εργασίας με δύο ξένες γλώσσες.
  • Β. Έχει εξασφαλισμένουςάριστους βαθμούς στις ξένες γλώσσες του σχολείου.
  • Γ. Αποκτά τοFCE πριν το Λύκειο.
  • Δ. Επιτυγχάνει δίπλωμα στη δεύτερη γλώσσα πριν το Λύκειο και κυρίως δεν συμπίπτουν οι εξεταστικές των δύο γλωσσών.

Ελληνικά

Γαλλικά

Αγγλικά

Γερμανικά

Νήπιο / Α' Δημοτικού Nursery
Β’ Δημοτικού J a
Γ’ Δημοτικού J b
Δ’ Δημοτικού Cours Ι LE 1 G 1
Ε’ Δημοτικού Cours ΙΙ LE 2 G 2
ΣΤ’ Δημοτικού Delf A1 / A2 LE 3 G 3
A’ Γυμνασίου Delf B1 LE 4 B1 G
Β’ Γυμνασίου Delf B2 FC 1 B2 G
Γ’ Γυμνασίου FC 2
A’ Λυκείου ALCE

hatzidaki.com

banner