Παρακαλούμε εγκαταστήστε το Flash και ανοίξτε την Javascript.

Ευχάριστο Περιβάλλον

Οι κλιματιζόμενες αίθουσες είναι πλήρως εξοπλισμένες με εποπτικά μέσα και οπτικοακουστικά συστήματα, ό,τι πιο σύγχρονο στο χώρο της τεχνολογίας, (T.V. D.V.D., Stereo equipment) λειτουργικά σχεδιασμένες με βάση τα νέα ευρήματα της ψυχολογίας: διδασκαλία ‘’στρογγυλής τραπέζης’’ ούτως ώστε η διδασκαλία να γίνεται πιο αποδοτική.
banner